Redactarea lucrărilor

Lucrările se vor redacta în limba engleză și vor fi publicate în Thomson Reuters (ISI) de către Monduzzi Editore International Proceedings Division. Condițiile de redactare a lucrărilor pot fi regăsite în acest model.

Pentru lucrările prezentate în secțiunea studenților (fără indexare ISI Proceedings), condițiile de redactare sunt următoarele:

Condiţii generale

• Întreaga lucrare (inclusiv tabele) se va redacta cu Times New Roman (TNR), spaţiere la un rând şi nu va depăşi 10 pagini;
• Se vor folosi diacritice;
• Setarea paginii: A4, margini de 25mm.


Titlul lucrării

• se va redacta în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană);
• TNR, mărimea 14, majuscule, bold, aliniere „Center”;
• Se va plasa la trei rânduri faţă de începutul paginii.


Nume şi prenume autor/i

• TNR, mărimea 12, bold, aliniere „Center”;
• Se va plasa la două rânduri după titlul lucrării.


Numele instituţiei autorului/ilor

• TNR, mărimea 12, aliniere „Center”;
• Se va plasa la un rând după nume şi prenume.


Rezumat

• TNR, mărimea 12, italic, aliniere „Justify”;
• Se va plasa la două rânduri după numele instituţiei;
• Se va redacta în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană);
• Nu va depăşi 250 de cuvinte.


Conţinutul lucrării

• TNR, mărimea 12, aliniere „Justify”;
• Se va plasa la două rânduri faţă de rezumat;
• Aliniatele vor începe la 12,5mm (1 Tab) faţă de marginea din stânga a paginii;
• Titlurile paragrafelor vor fi redactate cu TNR, mărimea 12, italic, aliniere „Justify”, începând la marginea din stânga a paginii, la un rând liber de textul premergător;
• Figurile se vor numerota astfel:
Figura 6. (TNR, 12, aliniere „Center”, sub figură);
• Tabelele se vor numerota astfel:
Tabelul 9. (TNR, 12, aliniere „Center”, deasupra tabelului);
• Trimiterile la bibliografie se fac între paranteze, astfel: (3);
• Se va redacta în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană).


Bibliografie

• Titlurile bibliografice se vor redacta cu TNR, mărimea 12, aliniere „Justify”, după cum urmează:
3. Georgescu, G. (2002), Psihologia, Bucureşti, EDP.
4. Popescu, P. (2005), Analiză psihologică, în Cuget şi simţire, Timişoara, Ed. Augusta, pag. 20-24.


Notă

Autorii răspund pentru conţinutul lucrării. Nerespectarea condiţiilor de redactare poate duce la respingerea lucrării.

SICAP

Simpozionul Internațional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie” este, începând cu anul 1991, o manifestare științifică organizată anual de către Facultatea de Psihologie a Universității Tibiscus din Timișoara împreună cu parteneri din România și străinătate și se adresează specialiștilor și studenților din domeniul științelor socio-umane.

 

Contact

 
+4 (0723) 246568
+4 (0723) 691933 (specialiști ANP) 
 
 
str. Lascăr Catargiu nr. 6
RO-300559 Timișoara
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.