Universitatea din Malta

este cea mai înaltă instituţie de învăţământ din Malta. E fondată public şi e deschisă tuturor celor care au calificările necesare. În ultimii ani, Universitatea şi-a revizuit structurile pentru a se alinia Programului de la Bologna şi Înaltei Structuri Educaţionale Europene. Conştientă de rolul său public, Universitatea doreşte să creeze cursuri care să fie relevante şi să vină ca răspuns la nevoile ţării. Instituţiile guvernatoare superioare ale Universităţii sunt Consiliul şi Senatul. Universitatea numara circa 11000 de studenţi, incluzând peste 650 de studenţi internaţionali din 77 de ţări diferite care urmează cursuri full-time sau part-time în vederea obtinerii licenţei, mulţi dintre ei urmând cursuri modulare sau cu credite. Universitatea găzduieşte de obicei un număr mare de studenţi cu burse Erasmus şi alte schimburi. Un curs de bază de fundamentare a studiilor permite liceenilor străini care şi-au finalizat liceul sau gimnaziul în străinătate, dar care nu îndeplinesc cerinţele de calificare, să se califice totusi pentru intrarea la un curs premergător facultăţii la Universitatea din Malta.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Înfiinţată în 1978, avea ca principală preocupare pregătirea profesorilor înainte de profesarea propriu-zisa, rol care fusese până atunci şi post-belic îndeplinit de două colegii de pregătire – St. Michael’s  pentru bărbaţi şi Mater admirabilis pentru femei – şi după 1972, de Colegiul Maltez al Educaţiei (până în 1974) şi departamentul de studii educaţionale la MCAST (până în 1978). Din 1980, Facultatea de Ştiinţele Educaţiei a îndeplinit o varietate de roluri care sunt legate de un concept mai larg al educării si pregătirii. Oricum, preocuparea sa fundamentală rămâne pregătirea educării înainte de profesare şi pe durata ei. Într-adevăr, cea mai mare parte a studenţilor Facultăţii urmează fie cursuri full-time B. Ed (Hons.) sau P.G.C.E. sau unul din certificatele part-time, diplomele  sau masteratele care duc la specializări cum ar fi consilierea, pregătirea copiilor cu nevoi speciale, utilizarea tehnologiei informatice în clasă, predarea limbii engleze ca limbă străină, management şi administraţie educaţională. Cu toate acestea, Facultatea oferă un repertoriu mai larg de predare care include arii precum educarea adulţilor, studiul media, jurnalism, studii de tineret, şi cursuri de bibliotecar. Facultatea se străduieşte să promoveze educaţie de calitate sub toate aspectele ei în special prin predare, cercetare, consultanţă, şi prevederile resurselor educaţionale, şi prin modelarea prin practică proprie a standardelor înalte pe care doreşte să le atingă şi să le insufle în toate procesele de învăţare.

 

www.um.edu.mt/educ

SICAP

Simpozionul Internațional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie” este, începând cu anul 1991, o manifestare științifică organizată anual de către Facultatea de Psihologie a Universității Tibiscus din Timișoara împreună cu parteneri din România și străinătate și se adresează specialiștilor și studenților din domeniul științelor socio-umane.

 

Contact

 
+4 (0723) 246568
+4 (0723) 691933 (specialiști ANP) 
 
 
str. Lascăr Catargiu nr. 6
RO-300559 Timișoara
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.