Facultatea de Psihologie

este parte componentă a Universităţii "Tibiscus" din Timișoara și a fost acreditată conform HG 944 din 11.09.2002, astfel că, începând cu promoţia de studenţi din anul de învăţământ 2002/2003, a s-a organizat examenul de licenţă în cadrul facultăţii, comisia fiind formată din cadrele didactice proprii.

În prezent, pentru studii de licenţă, conform normelor actuale de desfăşurare a învăţământului superior, studenţii sunt pregătiţi în specializarea psihologie.

La nivelul facultăţii, se organizează specializarea master, acreditată ARACIS şi creditată COPSI „Psihoterapii şi psihologie clinică”. Această spevcializarea completează pregătirea absolvenţilor cu cunoştinţe din sfera psihologiei ancorate mai profund în acest domeniu, studiile fiind finalizate printr-un examen de disertaţie în prezenţa unei comisii formate din cadre specializate ale Catedrei facultăţii.

Organizarea facultăţii şi întreaga activitate este concepută în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1999, cu prevederile Legii nr. 88/1999, a Statutului Cadrelor didactice, cu Carta Universităţii „Tibiscus” şi regulamentele aprobate de Senatul acestei instituţii de învăţământ superior.

 

www.fp.tibiscus.ro

Retrospectivă

- Psihologia – o știinţă pentru mileniul III, 2001
- Psihologia aplicată (împreună cu A.P.B.), 2001
- Psihologia, încotro?, 2000
- Psihologia mileniului III în slujba familiei, 1999
- Tendinţe actuale în psihologie, 1998

Retrospectiva SICAP

SICAP

Simpozionul Internațional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie” este, începând cu anul 1991, o manifestare științifică organizată anual de către Facultatea de Psihologie a Universității Tibiscus din Timișoara împreună cu parteneri din România și străinătate și se adresează specialiștilor și studenților din domeniul științelor socio-umane.

 

Contact

 
+4 (0723) 246568
+4 (0723) 691933 (specialiști ANP) 
 
 
str. Lascăr Catargiu nr. 6
RO-300559 Timișoara
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.